Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Krajský pohár 2018 - 1.kolo ID závodu: 5093
27.03.2018 - 27.03.2018 Trutnov Termín přihlášek: 23.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LoTr
Kontakt: Ing. Pavel POKORNÝ
Telef.: 603485751
Email: pphome@seznam.cz
WEB: www.lokotrutnov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 23.03.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5093_180327KPo2018_1_Rozpis.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 5093_180327KPo1_Vysledky.pdf
Export: 5093_5093_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 27.03.2018 - 1630
1 25 Volný způsob Muži D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 25 Volný způsob Ženy D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Volný způsob Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Volný způsob Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Znak Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Znak Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Prsa Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Prsa Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Polohový závod Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Polohový závod Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Motýlek Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Motýlek Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 400 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 400 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.