Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

BOSKOVICKÁ ČTYŘSTOVKA ID závodu: 5077
16.02.2018 BOSKOVICE Termín přihlášek: 14.02.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728 627 947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB: plavaniboskovice.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5077_ZIMNÍČTYŘSTOVKABOSKOVICE-R.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí: 5077_PŘIJATÍ.pdf
Start.list:  
Výsledky: 5077_ZBOSKOVICKÁČTYŘSTOVKA.pdf
Export: 5077_5077_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
Thursda 16.02.2018 - 16:0
1 200 Voln? zpusob žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Voln? zpusob žákyně D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
3 400 Voln? zpusob žáci A,B,muži - 4 Prihl St.list. Vysl.  
4 400 Voln? zpusob žákyně A,B,ženy - 4 Prihl St.list. Vysl.