Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Krajské kolo družstev - PRAHA ID závodu: 5047
20.01.2018 - 20.01.2018 Praha - Radlice Termín přihlášek: 20.01.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: MoP
Kontakt: Radek Žikeš
Telef.: 721950748
Email: skmop@skmop.cz
WEB: www.skmop.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5047_propozice_liga.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list: 5047_rozlos1.pdf
Výsledky: 5047_vysledky.pdf
Export: 5047_5047_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 20.01.2018 - 0930
1 200 Prsa ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Prsa muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Motýlek muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 400 Polohový závod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 400 Polohový závod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 1500 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x100 Polohový závod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 4x100 Polohový závod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 20.01.2018 - 1430
15 200 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 200 Znak ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Znak muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 50 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Motýlek ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Motýlek muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Polohový závod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Polohový závod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 800 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 400 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 4x100 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 4x100 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.