Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Meziokresní přebor NJ, Os, FM ID závodu: 4977
19.05.2018 Kopřivnice Termín přihlášek: 16.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Kopr
Kontakt: Mojmír AXman
Telef.: 777 697 361
Email: mojmir.axman@czechswimming.cz
WEB: www.skkoprivnice.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 16.05.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 14.05.2016 - 0840
1 200 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 14.05.2016 - 1340
18 400 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 50 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 400 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 400 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.