Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Jarní cena města Boskovice ID závodu: 4973
24.03.2018 - 24.03.2018 Boskovice Termín přihlášek: 18.03.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728627947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4973_JCBOSKOVICE2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M