Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Blanenský závod ID závodu: 4960
03.03.2018 - 03.03.2018 Blansko Termín přihlášek: 24.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ASKBl
Kontakt: Věra Vencelová
Telef.: 728775869
Email: plavani.blansko@email.cz
WEB: http://ask-plavani.webnode.cz/
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 03.03.2018 - 9:15
1 50 Voln? zpusob žáci 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Voln? zpusob žačky 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Voln? zpusob žáci 10, 11 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Voln? zpusob žačky 10, 11 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žáci 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žačky 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Prsa žáci 10, 11 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Prsa žačky 10, 11 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak žáci 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Znak žačky 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 25 Znak žáci 08, 09 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 25 Znak žačky 10, 11 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Polohov? z?vod žáci 08 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Polohov? z?vod žačky 08 - 0 Prihl St.list. Vysl.