Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

PULEC SEVERSKÝ ID závodu: 4923
27.01.2018 Havířov Termín přihlášek: 20.01.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKHa
Kontakt: Roman Mozga
Telef.: 723 160 040
Email: roman.mozga@tiscli.cz
WEB: www.pkha.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 01.01.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 27.01.2018 - 0930
1 50 Znak žáci 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak žačky 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Znak žáci 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Znak žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek žáci 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek žačky 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Motýlek žáci 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Motýlek žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 4x50 Volný způsob žáci žačky 08 09; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 4x25 Volný způsob žáci žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 27.01.2018 - 1400
11 50 Prsa žáci 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Prsa žačky 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 25 Prsa žáci 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 25 Prsa žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Volný způsob žáci 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Volný způsob žačky 2008 2009 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 25 Volný způsob žáci 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 25 Volný způsob žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 4x50 Polohový závod žáci žačky 08 09; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 4x25 Polohový závod žáci žačky 2010 - 0 Prihl St.list. Vysl.