Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Velká cena města Vyškova ID závodu: 4916
21.04.2018 - 21.04.2018 Vyškov Termín přihlášek: 14.04.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: KPSVy
Kontakt: Marek Fialka
Telef.: 608728512
Email: kpsvy@centrum.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M