Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

1. kolo Mistrovství ČR družstev ID závodu: 4882
27.01.2018 Mladá Boleslav Termín přihlášek: 18.01.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: AšMB
Kontakt: NOVÁK Zdeněk
Telef.: 606261140
Email: denny.cz@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.06.2017 - 18.01.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M