Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

O ceny zakladatelů brněnského plavání ID závodu: 4869
24.02.2018 Brno-Lužánky Termín přihlášek: 15.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KomBr
Kontakt: Jakub Říha
Telef.:
Email: zakladatele@kometaplavani.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 15.02.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4869_rozpis-zakladatele-2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list: 4869_vysledky-po-klubech.pdf
Výsledky: 4869_4869_vysledky.pdf
Export: 4869_4869_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
Sobota 24.02.2018 - 0835
1 50 Volný způsob žačky C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Volný způsob žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Polohový závod žačky B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Polohový závod žáci B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žačky C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak žačky A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak žáci A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Motýlek žačky B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Motýlek žáci B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Znak žačky C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Znak žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Prsa žačky A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Prsa žáci A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Znak žačky B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Znak žáci B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Motýlek žačky C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Motýlek žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Volný způsob žačky A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Volný způsob žáci A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa žačky B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Prsa žáci B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Polohový závod žačky C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Polohový závod žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 100 Motýlek žačky A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Motýlek žáci A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Volný způsob žačky B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Volný způsob žáci B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Polohový závod žačky A - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 200 Polohový závod žáci A - 0 Prihl St.list. Vysl.