Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

VYSOČINA CUP 2018 - JARO ID závodu: 4864
17.02.2018 - 17.02.2018 Žďár nad Sázavou Termín přihlášek: 10.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ŽĎÁR
Kontakt: Vít Kostečka
Telef.: +420 606764836
Email: plavcizr@plavcizr.cz
WEB: www.plavcizr.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.11.2017 - 03.03.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 17.02.2018 - 0845
1 100 Znak žačky C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak žačky B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Znak žáci C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Znak žáci B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Polohový závod žačky C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Polohový závod žačky B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod žáci C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Polohový závod žáci B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Volný způsob žačky C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob žačky B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Volný způsob žáci C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Volný způsob žáci B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Znak žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Znak žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa žačky C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Prsa žačky B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa žáci C;D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Prsa žáci B;A - 4 Prihl St.list. Vysl.