Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Cena TJ Bižuterie a města Jablonce n. N. ID závodu: 4849
24.03.2018 Jablonec nad Nisou Termín přihlášek: 15.03.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: BiJa
Kontakt: Jan Grus
Telef.: 602 448986
Email: honza@silvigroup.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 30.03.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4849_VC_BIZ2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M