Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Májové Brno 2018 ID závodu: 4821
05.05.2018 - 06.05.2018 Brno-Lužánky Termín přihlášek: 25.04.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KomBr
Kontakt: Mgr. Josef Horký
Telef.:
Email: majovebrno@kometaplavani.cz
WEB: www.kometaplavani.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.06.2017 - 24.04.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 05.05.2018 - 1300
1 200 Volný způsob žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Volný způsob žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Volný způsob žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Prsa žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Prsa žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Znak žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Znak žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Znak žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Znak žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Polohový závod žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Polohový závod žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Polohový závod žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Polohový závod žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Motýlek žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Motýlek žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Motýlek žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Motýlek žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Prsa žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Prsa žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Prsa žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Prsa žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Volný způsob žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Volný způsob žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 50 Volný způsob žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 50 Volný způsob žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 06.05.2018 - 0900
29 200 Znak žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 200 Znak žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 200 Znak žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 200 Znak žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 50 Motýlek žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 50 Motýlek žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 50 Motýlek žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 50 Motýlek žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
37 100 Prsa žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
38 100 Prsa žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
39 100 Prsa žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
40 100 Prsa žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
41 100 Volný způsob žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
42 100 Volný způsob žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
43 100 Volný způsob žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
44 100 Volný způsob žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
45 200 Motýlek žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
46 200 Motýlek žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
47 200 Motýlek žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
48 200 Motýlek žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
49 50 Znak žáci 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
50 50 Znak žáci 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
51 50 Znak žačky 2004-2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
52 50 Znak žačky 2006-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.