Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

XXX. ročník Velké ceny Brna v plaveckém pětiboji masters ID závodu: 4742
10.03.2018 - 10.03.2018 Brno-Lesná Termín přihlášek: 04.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PVKBr
Kontakt: Rudolf Šmerda
Telef.: +420 604 708 47
Email: pvkbrno@seznam.cz
WEB: www.masterspvk.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2015 - 10.03.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 10.03.2018 - 1330
1 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.