Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Rumchalpa - Závod na venku ID závodu: 4732
31.03.2018 Nová Paka Termín přihlášek: 28.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SoNP
Kontakt: Václav Pačesný
Telef.: 602355012
Email: pacesny@ad-as.cz
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4732_stdzp1723.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
31.03.2018 -
1 750 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 750 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 500 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 500 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 250 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 250 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.