Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Soutěže zimních plavců na řece Moravě ID závodu: 4728
24.02.2018 Olomouc Termín přihlášek: 20.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJHod
Kontakt: Miloš Páč
Telef.: 604750572
Email: camie@centrum.cz
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4728_stdzp1719.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
24.02.2018 -
1 750 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 750 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 500 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 500 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 250 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 250 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 m muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 m ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.