Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Zimní plavání v Sázavě - Memoriál Vladimíra Tupého ID závodu: 4727
17.02.2018 Sázava Termín přihlášek: 14.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ČOUPr
Kontakt: Michal Pohořelý
Telef.: 602406568
Email: michal@pohorely.cz
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4727_stdzp1718.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m