Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Brněnský kilometr otužilců - MČR ZP ID závodu: 4726
10.02.2018 Brno Termín přihlášek: 05.02.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: FiBr
Kontakt: Michal Moravec
Telef.: 608483876
Email: moravec.misa@gmail.com
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4726_stdzp1717.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m