Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Zámecký okruh - Memoriál Dráži Novotné ID závodu: 4724
27.01.2018 Choceň - pod zámkem Termín přihlášek: 24.01.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SpCh
Kontakt: Jiří Šejna
Telef.: 605008670
Email: jelja@centrum.cz
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4724_stdzp1715.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m