Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Otužilecké Labe - Memoriál Fr. Kašparovského ID závodu: 4717
02.12.2017 Hradec Králové Termín přihlášek: 29.11.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SoHK
Kontakt: Jiří Kuřina
Telef.: 724072407
Email: zimniplavci@sohk.cz; kurina@goto.cz
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4717_stdzp179.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m