Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Slavnost slunovratu ID závodu: 4716
25.11.2017 Plzeň Termín přihlášek: 22.11.2017
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: KSOPl
Kontakt: Tomáš Kocánek
Telef.: 725779237
Email: SOUTĚŽ ODLOŽENA
WEB: www.zimni-plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4716_stdzp178.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m