Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

39.Mladoboleslavská vlnka ID závodu: 4668
13.01.2018 Mladá Boleslav Termín přihlášek: 04.01.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: AšMB
Kontakt: NOVÁK Zdeněk
Telef.: 606 261 140
Email: denny.cz@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 04.01.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 13.01.2018 - 0900
1 50 Znak žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Polohov? z?vod žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Polohov? z?vod žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Polohov? z?vod žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Polohov? z?vod žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Voln? zpusob žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Voln? zpusob žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Voln? zpusob žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Voln? zpusob žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Voln? zpusob žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Voln? zpusob žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Prsa žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Prsa žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Prsa žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Prsa žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
Thursda 13.01.2018 - 1430
19 50 Prsa žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Prsa žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 50 Mot?lek žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Mot?lek žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Mot?lek žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Mot?lek žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 100 Znak žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Znak žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Znak žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Znak žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Znak žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Znak žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 100 Voln? zpusob žáci 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 100 Voln? zpusob žačky 2009 - ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Voln? zpusob žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Voln? zpusob žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 100 Voln? zpusob žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 100 Voln? zpusob žačky 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.