Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Mistrovství ČR družstev 2018 - semifinále - Čechy ID závodu: 4611
03.03.2018 - 04.03.2018 Praha Termín přihlášek: -
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: Boh
Kontakt: Jan Srb
Telef.: 777 852 196
Email: Jan.srb@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M