Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

XXIX. ročník Velké ceny Brna v plaveckém pětiboji masters ID závodu: 4340
11.03.2017 Brno-Lesná Termín přihlášek: 03.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PVKBr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.:
Email: jan.michalik@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 03.03.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 11.03.2017 - 1330
1 50 Motýlek AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Motýlek AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod AG 25+;AG 30+;AG 35+ - 0 Prihl St.list. Vysl.