Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

ZIMNÍ BOSKOVICKÁ ČTYŘSTOVKA ID závodu: 4337
17.02.2017 - 17.02.2017 BOSKOVICE Termín přihlášek: 12.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728 627 947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4337_ZČTBOSKOVICE.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4337_ZČTBOSKOVICE.pdf
Export: 4337_4337_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
Thursda 17.02.2017 - 17:1
1 200 Voln? zpusob žáci D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Voln? zpusob žačky D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
3 400 Voln? zpusob žáci A, B, C, muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
4 400 Voln? zpusob žačky A,B,C, ženy - 8 Prihl St.list. Vysl.