Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Memoriál Hany Cinkové ID závodu: 4333
25.03.2017 Praha - Hloubětín Termín přihlášek: 25.03.2017
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: NepP
Kontakt: Květa Ptáková
Telef.: +420 607 749 57
Email: k.ptakova@seznam.cz
WEB: www.skneptun.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4333_Rozpis_Memoriál_Hany_Cinkové_2017.doc
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
KomBr 12 12   2   5     10 10    
MedKl 23 23   1   2     20 20    
NepP 52 52   2   9     38 38 2  
SkpKB 9 9             9 9    
SnKV 6 6                    
ŠikČB 14 14                    
TJTá 25 25   1                
UnBr 2 2