Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Klubové závody pro nejmenší ID závodu: 4329
10.02.2017 Plzeň - Lochotín Termín přihlášek: 09.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt: Radka Bažilová
Telef.: 737037564
Email: srailova@bazenslovany.cz
WEB: http://www.bazenslovany.cz/plavecky-klub/
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 31.12.2016
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4329_RKZ 2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4329_výsledky_KZ.pdf
Export: 4329_4329_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 10.02.2017 - 1530
1 50 Znak žačky 2005 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak žáci 2005 a ml - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 nohy s deskou žačky 2011 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 nohy s deskou žáci 2011 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 25 Znak žačky 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 25 Znak žáci 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob žačky 2005 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob žáci 2005 a ml - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 25 volný zp. s des žačky 2010 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 25 volný zp. s des žáci 2010 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 25 Volný způsob žačky 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 25 Volný způsob žáci 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Prsa žačky 2005 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Prsa žáci 2011 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Polohový závod žačky 2005 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Polohový závod žáci 2005 a ml - 0 Prihl St.list. Vysl.