Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Krajský pohár - 1.kolo ID závodu: 4315
21.02.2017 - 21.02.2017 Trutnov Termín přihlášek: 17.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LoTr
Kontakt: Ing. Pavel Pokorný
Telef.:
Email: pokorny@testprog.cz
WEB: www.lokotrutnov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 17.02.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4315_170221KPo1_Rozpis.pdf
Info: 4315_170221KPo1_VysOddily.pdf
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4315_170221KPo1_Vysledky.pdf
Export: 4315_4315_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 21.02.2017 - 1630
1 200 Volný způsob Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 400 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 400 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 800 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 800 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 1500 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 1500 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.