Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Pohár Jiráskova kraje a Podkrkonoší - 1.kolo ID závodu: 4313
11.02.2017 - 11.02.2017 Trutnov Termín přihlášek: 03.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LoTr
Kontakt: Tomáš Břeň
Telef.: 603828272
Email: bren@lokotrutnov.cz
WEB: www.lokotrutnov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 03.02.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4313_170211PJKaP_Rozpis.pdf
Info: 4313_170211VYS_PJKaP_Oddily.pdf
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4313_170211VYS_PJKaP.pdf
Export: 4313_4313_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 11.02.2017 - 0830
1 100 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.