Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Meziokresní přebor 2017 ID závodu: 4306
19.02.2017 - 19.02.2017 Plavecký bazén Lovosice Termín přihlášek: 15.02.2017
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: ChÚ
Kontakt: Milan Dudek
Telef.: 602421590
Email: mdudekchu@gmail.com
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 15.02.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4306_MO_přebor_2017.doc
Info:  
Info2:  
Přijatí: 4306_prijati.pdf
Start.list: 4306_vysledky_kluby.pdf
Výsledky: 4306_výsledky.pdf
Export: 4306_4306_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 06.11.2016 - 0900
1 100 Znak žačky A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak žáci A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Prsa D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Prsa D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Prsa žačky A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Prsa žáci A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob žačky A;B;C;D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob žáci A;B;C;D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Motýlek žačky A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Motýlek žáci A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod žačky A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Polohový závod žáci A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Volný způsob žačky A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Volný způsob žáci A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 400 Polohový závod žačky A;B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 400 Polohový závod žáci A;B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 06.11.2016 - 1315
17 50 Znak D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Znak D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 200 Znak žačky A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Znak žáci A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa žačky A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Prsa žáci A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 50 Motýlek žačky A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 50 Motýlek žáci A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Motýlek žačky A;B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Motýlek žáci A;B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Volný způsob žačky A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Volný způsob žáci A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Polohový závod žačky A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 200 Polohový závod žáci A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 400 Volný způsob žačky A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 400 Volný způsob žáci A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.