Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

ZP Choceň ID závodu: 4291
28.01.2017 Choceň Termín přihlášek: -
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
T R A T Ě - P Ř I H L Á Š K Y
klub 100m 250m 500m 750m 1000m
FiBr   2   4 2
SlPl 1 2   1  
SoHK 1