Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Litoměřický kalich ID závodu: 4285
20.02.2018 - 20.02.2018 Litoměřice Termín přihlášek: 20.02.2008
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKLit
Kontakt: Štěpán Šetek
Telef.: 732966008
Email: stepansetek@seznam.cz
WEB: www.pklit.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M