Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

1.kolo Mistrovství ČR družstev - Vysočina ID závodu: 4279
04.02.2017 - 04.02.2017 Jihlava Termín přihlášek: 01.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: JPK
Kontakt: Zdeněk Krčál
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 31.01.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 04.02.2017 - 09:3
1 200 Prsa ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Prsa muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Mot?lek ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Mot?lek muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 400 Polohov? z?vod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 400 Polohov? z?vod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 1500 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x100 Polohov? z?vod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 4x100 Polohov? z?vod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
Thursda 04.02.2017 - 14:0
15 200 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 200 Znak ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Znak muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 50 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Mot?lek ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Mot?lek muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Polohov? z?vod ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Polohov? z?vod muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 800 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 400 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 4x100 Voln? zpusob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 4x100 Voln? zpusob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.