Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Košařův memoriál - 65. ročník ID závodu: 4218
25.03.2017 Plzeň - Radbuza Termín přihlášek: 17.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: RPl
Kontakt: Tomáš Carda
Telef.: 725 801 067
Email: rpl@volny.cz
WEB: www.skradbuza.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 17.03.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 25.03.2017 - 1000
1 50 Prsa Muži 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Prsa Muži 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Prsa Ženy 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Prsa Ženy 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Prsa Muži 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Prsa Muži 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Prsa Ženy 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Prsa Ženy 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Prsa Muži 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Prsa Muži 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Prsa Ženy 2003-2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Prsa Ženy 2002 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x50 Prsa Muži 2007 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 4x50 Prsa Ženy 2007 a starší - 0 Prihl St.list. Vysl.