Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Jarní cena města Boskovice ID závodu: 4194
25.03.2017 - 25.03.2017 Boskovice Termín přihlášek: 19.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728627947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 25.03.2017 - 08:4
1 50 Mot?lek žáci C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Mot?lek žáci A, B, muži - 10 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Mot?lek žačky C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Mot?lek žáci A, B, ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Znak žáci C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak žáci A, B, muži - 10 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Znak žačky C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak žáci A, B, ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa žáci C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Prsa žáci A, B, muži - 10 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Prsa žačky C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Prsa žáci A, B, ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Voln? zpusob žáci C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Voln? zpusob žáci A, B, muži - 10 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Voln? zpusob žačky C, D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Voln? zpusob žáci A, B, ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.