Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Plzeňský vytrvalec ID závodu: 4134
03.03.2017 - 04.03.2017 Plzeň - Slovany Termín přihlášek: 24.02.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt: Radka Bažilová
Telef.: 737037564
Email: srailova@bazenslovany.cz
WEB: www.bazenslovany.cz/plavecky-klub
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 20.02.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 03.03.2017 - 1600
1 200 Polohový závod žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Polohový závod žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Znak žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Znak žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Prsa žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Prsa žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Volný způsob žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Volný způsob žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 04.03.2017 - 0900
11 100 Znak žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Znak žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Prsa žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Prsa žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 800 Volný způsob žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 800 Volný způsob žáci 2006 - 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 04.03.2017 - 1600
17 100 Motýlek žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Motýlek žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Volný způsob žačky 2003 - 2004;ža - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Volný způsob žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 1500 Volný způsob žáci 2003 - 2004;žác - 0 Prihl St.list. Vysl.