Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Cena TJ Bižuterie a města Jablonce n. N. ID závodu: 4091
25.03.2017 Jablonec nad Nisou Termín přihlášek: 15.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: BiJa
Kontakt: Jan Grus
Telef.: 602 448986
Email: honza@silvigroup.cz
WEB: www.bija.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 30.03.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 25.03.2017 - 0915
1 200 Volný způsob Muži A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Ženy A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Polohový závod Žáci C,D,E 2005> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Polohový závod Muži A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek Žačky C,D,E 2005> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Motýlek Ženy A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Prsa Žáci E 2008> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Prsa Muži A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak Žačky E 2008> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Znak Ženy A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob Muži A,B,C,D,E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Volný způsob Ženy A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 25.03.2017 - 1500
13 100 Volný způsob Muži A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Polohový závod Žačky C,D,E 2005> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Polohový závod Ženy A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Znak Žáci E 2008> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Znak Muži A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Prsa Žačky E 2008> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa Ženy A,B,C,D <2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Motýlek Žáci C,D,E 2005> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Motýlek Muži A,B <2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Volný způsob Ženy A,B,C,D,E - 0 Prihl St.list. Vysl.