Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

O mokrého Emana 2017 ID závodu: 3990
01.04.2017 Prostějov Termín přihlášek: 22.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PoPro
Kontakt: Petr Adamec
Telef.: 606752438
Email: petr.adamec@czechswimming.cz
WEB: www.mokryeman.swimm-pv.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2016 - 31.03.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 01.04.2017 - 0900
1 100 Prsa Žáci B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Prsa Žačky B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak Žáci C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak Žačky C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Volný způsob Žáci B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Volný způsob Žačky B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Žáci C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Motýlek Žačky C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod Žáci B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 01.04.2017 - 1430
10 100 Motýlek Žačky B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Motýlek Žáci B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Prsa Žačky C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Prsa Žáci C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Znak Žačky B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Znak Žáci B - 8 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Volný způsob Žačky C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Volný způsob Žáci C - 10 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Polohový závod Žačky B - 8 Prihl St.list. Vysl.