Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Plzeňské sprinty 2017 - 6.kolo ČP ID závodu: 3971
20.10.2017 - 22.10.2017 Plzeň - Slovany Termín přihlášek: 10.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt: Radka Bažilová
Telef.: 737037564
Email: srailova@bazenslovany.cz
WEB: www.plaveckyklubplzen.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.04.2016 - 10.10.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 20.10.2017 - 1000
1 50 Prsa Muži - 10 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Volný způsob Muži - 21 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Volný způsob Ženy - 16 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Znak Muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Znak Ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.  
7 800 Volný způsob Muži - 3 Prihl St.list. Vysl.  
8 800 Volný způsob Ženy - 3 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Motýlek Muži - 7 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Motýlek Ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 20.10.2017 - 1630
101 50 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
102 50 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
103 100 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
104 100 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
105 200 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
106 200 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
109 200 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
110 200 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
111 100 Polohový závod Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
112 100 Polohový závod Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 4x50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 21.10.2017 - 0900
15 50 Motýlek Muži - 22 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa Muži - 11 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 1500 Volný způsob Muži - 3 Prihl St.list. Vysl.  
22 1500 Volný způsob Ženy - 3 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Polohový závod Muži - 12 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Polohový závod Ženy - 10 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Volný způsob Muži - 18 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Volný způsob Ženy - 16 Prihl St.list. Vysl.  
4. půld 20.10.2017 - 1630
115 50 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
116 50 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
117 50 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
118 50 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
119 100 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
120 100 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
123 200 Polohový závod Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
124 200 Polohový závod Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
125 200 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
126 200 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
27 4x50 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 4x50 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5. půld 22.10.2017 - 0900
29 50 Volný způsob Muži - 23 Prihl St.list. Vysl.  
30 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 400 Polohový závod Muži - 4 Prihl St.list. Vysl.  
32 400 Polohový závod Ženy - 4 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 400 Volný způsob Muži - 6 Prihl St.list. Vysl.  
36 400 Volný způsob Ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
37 200 Prsa Muži - 7 Prihl St.list. Vysl.  
38 200 Prsa Ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
39 100 Znak Muži - 12 Prihl St.list. Vysl.  
40 100 Znak Ženy - 12 Prihl St.list. Vysl.  
6. půld 22.10.2017 - 1530
129 50 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
130 50 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
131 400 Polohový závod Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
132 400 Polohový závod Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
133 100 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
134 100 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
135 400 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
136 400 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
137 200 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
138 200 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
139 100 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
140 100 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
41 4x50 Polohový závod Mix - 0 Prihl St.list. Vysl.