Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Grand Prix města Bruntálu - 10. ročník ID závodu: 3929
25.03.2017 - 26.03.2017 Bruntál Termín přihlášek: 10.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SjBr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: sjbr@seznam.cz
WEB: www.sjbr.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 25.03.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 3929_rozpis.pdf
Info:  
Info2: 3929_V170325-kluby.pdf
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 3929_V170325.pdf
Export: 3929_3929_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 25.03.2017 - 1300
1 50 Motýlek Žáci 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Motýlek Žačky 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Motýlek Žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Motýlek Žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Motýlek Žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Motýlek Žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Motýlek Muži;Muži Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Motýlek Ženy;Ženy Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak Žáci 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Znak Žačky 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Znak Žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Znak Žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Znak Žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Znak Žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Znak Muži;Muži Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Znak Ženy;Ženy Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Prsa Žáci 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Prsa Žačky 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa Žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Prsa Žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa Žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Prsa Žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Prsa Muži;Muži Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Prsa Ženy;Ženy Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 4x50 Volný způsob Muži;Žáci 2003 - 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 4x50 Volný způsob Ženy;Žačky 2003 - 20 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 26.03.2017 - 0900
27 50 Volný způsob Žáci 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 50 Volný způsob Žačky 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Volný způsob Žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Volný způsob Žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 100 Volný způsob Žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 100 Volný způsob Žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Volný způsob Muži;Muži Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Volný způsob Ženy;Ženy Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 100 Polohový závod Žáci 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 100 Polohový závod Žačky 2007 a mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
37 100 Polohový závod Žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
38 100 Polohový závod Žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
39 100 Polohový závod Žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
40 100 Polohový závod Žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
41 100 Polohový závod Muži;Muži Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
42 100 Polohový závod Ženy;Ženy Masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
43 4x50 Polohový závod Muži;Žáci 2003 - 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
44 4x50 Polohový závod Ženy;Žačky 2003 - 20 - 0 Prihl St.list. Vysl.