Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Velikonoční závody ID závodu: 3918
25.03.2017 - 25.03.2017 Praha - Radlice Termín přihlášek: 13.03.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Olymp
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
30.06.2016 - 30.03.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 25.03.2017 - 0900
1 100 Volný způsob žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Volný způsob žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Polohový závod žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Polohový závod žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Znak žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Prsa žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Prsa žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Prsa žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Prsa žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Znak žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Znak žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Motýlek žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Motýlek žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Volný způsob žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Volný způsob žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Polohový závod žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Polohový závod žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 200 Motýlek žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Motýlek žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 25.03.2017 - 1500
21 100 Volný způsob žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Volný způsob žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Polohový závod žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Polohový závod žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 100 Znak žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Znak žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Prsa žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Prsa žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Prsa žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Prsa žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 200 Znak žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 200 Znak žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Motýlek žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Motýlek žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 200 Volný způsob žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 200 Volný způsob žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
37 100 Polohový závod žáci mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
38 100 Polohový závod žáci starší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
39 200 Motýlek žačky mladší - 0 Prihl St.list. Vysl.  
40 200 Motýlek žačky starší - 0 Prihl St.list. Vysl.