Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

41. Vinohradská veteraniáda ID závodu: 3419
26.11.2016 Praha - Vinohrady Termín přihlášek: 24.11.2016
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Boh
Kontakt: Jan Srb
Telef.: 777852196
Email: přihl: Juraj Bránik jbranik@seznam.cz
WEB: www.boh.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 3419_16veteraniada-rozpis.pdf
Info:  
Info2: 3419_16veteraniada-vysl_oddily.pdf
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 3419_16veteraniada-vysl.pdf
Export: 3419_16veteraniada.txt
P R O G R A M
1. půld 26.11.2016 - 1430
1 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.