Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Memoriál Luboše Kracíka 2.ročník ID závodu: 4660
30.09.2017 - 30.09.2017 Litoměřice Termín přihlášek: 30.09.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKLit
Kontakt: Štěpán Šetek
Telef.: 732966008
Email: stepansetek@seznam.cz
WEB: www.pklit.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 30.09.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 30.09.2017 - 0900
1 200 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 30.09.2017 - 0000
9 200 Volný způsob Ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Volný způsob Muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Volný způsob Ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Volný způsob Muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Volný způsob Ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Volný způsob Muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 200 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.