Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

4. kolo meziokresního přeboru ID závodu: 4647
12.10.2017 - 12.10.2017 Krnov Termín přihlášek: 11.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJKr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: sjbr@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 12.10.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4647_meziokresky_2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4647_V171012.pdf
Export: 4647_4647_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 12.10.2017 - 1645
1 400 Volný způsob žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 400 Volný způsob žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 800 Volný způsob žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 800 Volný způsob žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 1500 Volný způsob žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 1500 Volný způsob žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.