Vánoční cena Zlína - 10. kolo ČP
30 400 Polohový závod Ženy