Vánoční cena Zlína - 10. kolo ČP
18 100 Polohový závod Ženy