Vánoční cena Zlína - 10. kolo ČP
11 200 Polohový závod Ženy